Framtidig kommunestruktur


Telemarksforsking hjelper Bindal og nabokommunene med å utrede konsekvenser av endringer i kommunestrukturen på Helgeland og i Ytre Namdal.


Arbeidet med å utrede framtidig kommunestruktur pågår. Bindal kommune har sammen med de øvrige kommunene på Sør-Helgeland (Vevelstad, Brønnøy, Vega og Sømna), besluttet å utrede økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller i regionen.

Telemarksforsking skal lage rapport som skal være sluttført sensommeren 2015.

 
Her finner du presentasjon fra møte i Brønnøysund 06.01.15 der kommunene besluttet hvilke 4 sammenslåingsalternativer som skal utredes. Dette er alternativer som Telemarksforsking skal se nærmere på, og det er ikke gitt å si om det er ett av disse eller annet alternativ som blir det kommunen til slutt lander på. Sluttrapporten fra Telemarksforsking vil bli grundig orientert om når den tid kommer. I tillegg til arbeidet som vi deltar i på Sør-Helgeland er Bindal kommune også med i prosess sammen med Leka, Nærøy og Vikna. Innbyggere skal involveres og kommunestyret skal etter planen fatte sitt endelige vedtak om framtidig kommunestruktur våren 2016. Dette er en omfattende prosess.
 Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner