Kontaktinformasjon


Besøksadresse

Bindal kommune
Bindal Rådhus
Oldervikveien 5
7980 Terråk

Telefon 750 32 500 - sentralbordet er åpent i tiden kl. 08.00 - kl. 15.00 (kl. 15.45 i perioden 15.sept-15.mai).
 
Epost:  postmottak@bindal.kommune.no
 
Bankkonto: 4651 07 01224                                  Organisasjonsnummer: 964 983 380

 

BINDAL KOMMUNE  TELEFON E-POST
Publikumsmottak 750 32 500 postmottak@bindal.kommune.no
     
ORDFØRER    
Helstad, Britt - ordfører 952 74 134 britt.helstad@bindal.kommune.no
Aune, Tor-Arne - varaordfører  916 05 550 tor-arne@penn.no 
     
RÅDMANNENS STAB     
Toresen, Knut - rådmann 913 25 888 knut.toresen@bindal.kommune.no
Trøan, Øystein Vikestad - IT-konsulent  905 10 285 oystein.troan@bindal.kommune.no
SERVICEAVDELING    
Lian, Hallgeir - kontor- og personalleder 476 43 958 hallgeir.lian@bindal.kommune.no
Øverås, Ann-Karin - saksbehandler  481 38 459 ann-karin.overaas@bindal.kommune.no
Øren, May Lene - arkivar/konsulent  476 44 854 may.lene.oren@bindal.kommune.no
Valan, Ove    postmottak@bindal.kommune.no
     

 

ØKONOMISEKSJONEN 

   
Næsvold, Wenche - økonomisjef  481 03 416 wenche.nasvold@bindal.kommune.no
Skarstad, Torstein - økonomikonsulent  481 04 659 torstein.skarstad@bindal.kommune.no
Wawrzyniak, Aldona - økonomikonsulent  476 82 361 aldona.wawrzyniak@bindal.kommune.no
     
OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN     
Siv Anita Myhre, oppvekst- og kultursjef 482 04 390 siv.anita.myhre@bindal.kommune.no
Busch, Astri Helen - konsulent  481 96 843 astri.busch@bindal.kommune.no
Berg, Jens Christian - kultur- og informajonskonsulent  469 17 259 jens.chr.berg@bindal.kommune.no
-vakant- kulturskolerektor   kulturskolen@bindal.kommune.no
Gutvik, Kristin  - biblioteksjef (tir, ons, fred) 482 30 635 biblioteket@bindal.kommune.no
Gillund, Åshild Dybvik - flyktningekonsulent 900 64 637 aashild.gillund@bindal.kommune.no
Bergerud, Trine Nilsen- boveileder 915 63 373 trine.n.bergerud@bindal.kommune.no
     
TERRÅK SKOLE  481 84 972 terraak.skole@bindal.kommune.no
Lillemark, Kari - rektor 481 78 512 kari.lillemark@bindal.kommune.no
Otervik, Ida (mandag, onsdag, fredag) 481 84 972 ida.otervik@bindal.kommune.no
Brevik, Camilla - undervisningsinspektør 481 52 937 camilla.brevik@bindal.kommune.no
SFO-leder Trine Vikestad 481 05 798 terraak.skole@bindal.kommune.no
     
BARNEHAGEN    
Arnfinn Hamnes, barnehagestyrer 915 62 008
  arnfinn.hamnes@bindal.kommune.no
Avd. Terråk  901 20 690 terraak.barnehage@bindal.kommune.no
Avd. Kjella 750 31 729 kjella.barnehage@bindal.kommune.no
Avd. Bindalseidet 750 31 319 bindalseidet.barnehage@bindal.kommune.no
     
PLAN- OG UTVIKLINGSSEKTOREN     
Andersen, Kjell - plan- og utviklingssjef  481 20 354 kjell.andersen@bindal.kommune.no
Nilssen, Astrid - avdelingsingeniør 900 37 732 astrid.nilssen@bindal.kommune.no
Skarstad, Eskil - avdelingsingeniør  900 61 889 eskil.skarstad@bindal.kommune.no
Røstad, Marit - avdelingsingeniør 900 83 939 marit.rostad@bindal.kommune.no
Restad, Else - fagkonsulent landbruk  900 63 458 else.restad@bindal.kommune.no
Solum, Karl-Erik - skogbruksrådgiver 900 84 230 karl.erik.solum@bindal.kommune.no
Myrvang, Torny - renholdsleder  900 85 477 torny.myrvang@bindal.kommune.no
     
     
UTESEKSJONEN     
Bruvoll, Jan Børre - arbeidsformann   975 74 262  
Bruvoll, Tor Inge - fagarbeider 971 88 340  
Mosling, Finn Terry - fagarbeider 482 04 793 Kommentar: arbeidssted sykehjem 
Bøkestad, Terje - fagarbeider 995 82 169 Kommentar: arbeidssted skolene
Engan, John Arne - fagarbeider 991 68 228 Kommentar: arbeidssted Bindalseidet skole
     
HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN     
Bangstad, Arne Aagaard - helse- og velferdssjef 482 61 873 arne.bangstad@bindal.kommune.no
Helstad, Rønnaug - folkehelsekoordinator  482 58 067 ronnaug.helstad@bindal.kommune.no
Kveinsjø, Marita
ergoterapeut
481 18 058 marita.kveinsjo@bindal.kommune.no
     
LEGEKONTOR, ekspedisjon  750 32 560 bindal.legekontor@bindal.nhn.no
Fax 75031513    
HELSESTASJON, ekspedisjon 75 03 25 67 bindal.helsestasjon@bindal.nhn.no
Johansen, Kjersti - helsesekretær  75 03 25 67  
Berg-Hansen, Marianne - ledende helsesøster 75 03 25 67 414 35 679 marianne.berg-hansen@bindal.nhn.no
Johansen, Marit Brevik - helsesøster  75 03 25 67 marit.johansen@bindal.nhn.no 
Skarland, Anne Judith - jordmor 75 03 24 67
990 46 716
 
     
HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN   pleie.omsorg@bindal.kommune.no
Pedersen, Heidi - leder institusjon  482 24 778 heidi.pedersen@bindal.kommune.no
Lund, Anita S. - leder hjemmetjensten  482 13 845 anita.s.lund@bindal.kommune.no
Øyen, Mette - sekretær  482 20 487 mette.oyen@bindal.kommune.no
Vollan, Ruth - sekretær 482 20 487 ruth.vollan@bindal.kommunen.no
Koordinerende enhet  482 13 845 ke@bindal.kommune.no 
Mosling, Finn Terry - vaktmester 482 04 793 finn.terry.mosling@bindal.kommune.no 
     
INSTITUSJONER     
Vakttelefon - Bindal sykehjem  482 26 259  
Ryan, Wenke - avd.leder 482 32 486 wenke.ryan@bindal.kommune.no
Brevik, Lill - arbeidsleder kjøkken og vaskeri  482 10 379 lill.brevik@bindal.kommune.no
     
HJEMMETJENESTER     
Vakttelefon - Hjemmesykepleien  415 46 716  
Busch, Elin - avd.leder 482 20 879 elin.busch@bindal.kommune.no
Vakttelefon - Åsaunveien 2  979 85 193  
Vakttelefon - Åsentoppen 917 76 322  
Johansen, Bente - avd.leder 482 75 961 bente.johansen@bindal.kommune.no 
Senteret, Bindalseidet - (dagtilbud)  482 84 957  
     
DEN NORSKE KIRKE -
KIRKELIG FELLESRÅD BINDAL
   
Aanderaa, Gjøa Kristine - sokneprest 900 46 198 soknepresten@bindal.kommune.no
Skarstad, Lise - kirkeverge 901 08 437 kirkevergen@bindal.kommune.no
     
     
ANDRE TELEFONNUMMER UTENOM PUBLIKUMSMOTTAKET PÅ RÅDHUSET
BINDAL FRIVILLIGSENTRAL     
Lindrupsen, Paula  948 11 116 paanlind@online.no
Aune, Silje 482 36 199  
     
FAGFORBUNDET - Nygård, Linda (man, tirs, tors)

477 19 427

469 59 810

fagforbundet@bindal.kommune.no
NAV BINDAL 55 553 333  
TANNHELSETJENESTEN - Bindal  750 34 088 bin-tann@nfk.no
HELGELAND MUSEUM - Nilssen, Astrid 915 19 849 astrid.nilssen@helgelandmuseum.no
BINDAL UTVIKLING AS - Tjelflaat, Anja 932 03 600 post@bindalutvikling.no
BINDAL FYSIKALSKE - Eck, Roar og Sørstad, Vibeke 750 34 444  
     
BINDALSEIDET SKOLE 750 31 327 bindalseidet.skole@bindal.kommune.no 
PPT SØR-HELGELAND  750 18 210  
SØR-HELGELAND BARNEVERNSTJENESTE 958 54 670 lill-mari.lande@bronnoy.kommune.noSist oppdatert den 07.mar.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner