Kulturprisen til ungdomslaget Fønix


Ul Fønix er tildelt Bindal kommunes kulturpris for 2016. Prisen ble utdelt på ungdomslagets jubileumsfest for ungdomshuset Nye Vonheim lørdag 17. september.


kulturprisen_2016_

Leder i UL Fønix, Bjørn Kristian Øvergård, mottar kulturprisen fra ordfører Britt Helstad. Prisen består av en gavesjekk på kr 5.000,- og et diplom.

Her er ordfører Britt Helstads tale ved overrekkelsen av årets kulturpris lørdag 17.september 2016:

 

Kulturprisen 2016

Først vil jeg takke for at jeg ble invitert til festen, og gratulere dere med 25-årsjubileet for Nye Vonheim. Dere har et flott hus som dere har all grunn til å være stolte av.

Huset leies ut til private arrangementer, lag og foreninger. Jeg har ved flere anledninger benyttet huset til kommunale møter.

Det har vært kommunestyremøte, regionrådsmøte og to folkemøter med fylkets ledelse til stede. Alle er imponert over huset, og det har vært svært hyggelig å ta imot så mye positive tilbakemeldinger på vegne av dere. Derfor er dette en fin anledning til å formidle dette videre til dere som fortjener skrytet.

Jeg setter også stor pris på den velviljen dere har vist når vi har spurt om hjelp til å arrangere i form av gode middager, lunsjer eller bare noe til kaffen.

Takk skal dere ha!

UL Fønix ble stiftet i 1893, altså 123 år siden, så her kan dere ha stor feiring igjen om et par år. For 90 år siden sto gamle Vonheim ferdig, året var 1926. Det ble revet i 1986, 60 år gammelt.

I 1987 startet dere på med en langvarig dugnadsinnsats, og nytt hus sto ferdig i 1991. Dugnad i 4 år, er lang tid. Det viser bare for en dugnadsvilje og ståpå-vilje dere har i bygda. Foruten dette har laget bestandig vært et aktivt lag og holdt bygdene sammen, ja bygder utover Bindals grenser. 
Jeg har lagt merke til at det henger ei bukse i gangen som ikke tilhører Bindal, det må vel bety at han ha gjort en innsats for Nye Vonheim og Austra samfunnet.

UL Fønix har bestandig vært et aktivt lag. Lagets teatergruppe har tradisjon for underholdning på 4. juledagsfesten, enten revy eller skuespill. De årene laget var uten hus, leide dere huset i Gutvik til julerevyen. Det understreker igjen ånda i laget og teatergruppa. Dessuten arrangerer dere påske-pub, diskotek, søndagskafe, konserter og fester.

Dere har også et aktivt korps "Fønix skole og ungdomskorps", som engasjerer mange av bygdas beboere.
Jeg vil si at dere har et ungdomslag som er utenom det vanlige. Jeg kjenner ingen andre lag som holder på med så mye forskjellig.

Laget har stor spredning i sin medlemsmasse, Det er 97 medlemmer fra 2-82 år.

Alt dere gjør dreier seg om kultur, som det settes stor pris på av folket i kommunen og langt utover kommunens grenser.

Her er mange ildsjeler som skulle vært hedret for jobben de gjør, enten det er innsamling til utstyr på kjøkkenet, teatergruppa eller korpset. Alt er til fellesskapets beste.

Bindal kommune ønsker derfor at kulturprisen 2016 skal gå til UL FØNIX.

Vi håper dette gir inspirasjon til å fortsette den gode jobben.

Gratulerer!

 

 

 
Sist oppdatert den 19.sep.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner