Kulturprisvinnere


1994

Helge Spilling

1995

Ingulf Aune

1996

Sissel Sørhøy

1997

Olav Håkon Dybvik

1998

Eivind Christensen

1999

Anders Karl Botn

2000

Jann og Erling Alsli

2001

Halvor Kveinå

2002

Åbygda Ungdomslag

2003

Terråk idrettslag

2004

Bindalseidet skolemusikk

2005

Anne-Beate Solvang

2006

Skoleballet ved Terråk skole

2007

Edgar Bøkestad

2008

Hans Theodor Kveinå

2009

Gro Annie Støvik Lande

2010

Olav Myrvang

2011

Bindalseidet sanitetsforening

2012

Berit Eide

2013

Emil Vikestad

2014

Jens Christian Berg

2015 Arvid Sveli
   

Formannskapet deler ut kulturprisen etter følgende retningslinjer:

1. Bindal kommune ved formannskapet deler ut en "Kulturpris". Prisen deles ut hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.

2. Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse til en person eller forening/lag som har utmerket seg ved sin innsats i kulturlivet i Bindal.

3. Prisen gis til vanlig til en person, men kan i spesielle tilfeller deles. Prisen kan også gis til en forening eller et lag.

4. Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et diplom.

5. Formannskapet tildeler prisen etter innstilling fra oppvekst- og kultursjefen.

6. Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist for innsending av forslag til kandidater.  
Sist oppdatert den 03.aug.2016