KUNNGJØRING - OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN I BINDAL KOMMUNE


Bindal kommune ønsker å innføre ny lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr i Bindal kommune. Forslag til forskrift legges ut til offentlig ettersyn på Bindal folkebibliotek og på kommunens hjemmeside i perioden 01.12.17 – 16.01.18. Endelig forskrift vil bli deretter bli fastsatt av Bindal kommunestyre i februar 2018.


Innspill og merknader til forslag til ny lokal forskrift om feiing og tilsyn sendes til: Bindal kommune, 7980 TERRÅK eller e-post: postmottak@bindal.kommune.no innen 16.1.2018. 

Forslag til forskrift om feiing og tilsyn
Sist oppdatert den 01.des.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner