Kunngjøring: Planarbeid er satt i gang for "Kalvik kai"


Planarbeidets formål er å legge til rette for bygging av ny ferge- og hurtigbåtkai.


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at det er igangsatt arbeider med reguleringsplan for "Kalvik kai" i Bindal kommune. Planarbeidets formål er å legge til rette for bygging av ny ferge- og hurtigbåtkai.

 

Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som en detaljregulering, jfr PBL §12.3.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henveldelse til Trønder-plan ved siv.ing. Erlend Gystad, postboks 446,77095 Steinkjer, Epost: erlend.gystad@tronder-plan.no

Tlf 962 12890.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner