Lag og foreninger


Oversikt over foreninger oppdatert pr. mars 2015. Noen opplysninger kan være eldre. Lista blir oppdatert når kommunen mottar melding om endring.


 1.  

Navn:

Leder: (k)=kont.person:

Postnr./Poststed

Telefon:   

Epostadr.

 1.  

Austra Hopp og Sprett

Rønnaug Husby

7982 Bindalseidet

 

 

 1.  

Bangstad grunneierlag

Velde, Osvald

7980 Terråk

75 03 24 56

 

 1.  

Bindal Arbeiderparti

Ryan, Venke

7980 Terråk  

 

 

 1.  

Bindal bygdetuns venner

Harald Danielsen

7980 Terråk

41 62 29 88

 

 1.  

Bindal Diakoniutvalg

Gutvik, Vigdis 

7982 Bindalseidet

95 75 64 26

 

 1.  

Bindal Dysleksiforening

Museth, Bodil

7982 Bindalseidet

75 03 11 34

 

 1.  

Bindal Fotball

Helstad, Hans Otto

7980 Terråk

95 20 99 73

 

 1.  

Bindal Frivilligsentral

Lindrupsen. Paula

7980 Terråk

94811116

 

frivillighetssentralen@

bindal.kommune.no

 1.  

Bindal Høyre

Bjørnli, Petter Arnfinn

7982 Bindalseidet

75 03 12 24

 

 1.  

Bindal idrettsråd

Fuglstad, Lena

7980 Terråk

90 62 97 27

 

 1.  

Bindal jeger- og fiskeforening

Lilleheil, Johan

7982 Bindalseidet

75 03 12 12

 

 1.  

Bindal lokallag av NFPU

Haldorsen, Asle

7980 Terråk

75 03 42 95

 

 1.  

Bindal Seniordans

Steffenakk, Herdis

7982 Bindalseidet

75 03 13 30

99 7 6 07 90

 

 1.  

Bindal Senterparti

Brønmo, Dag Christer

7982 Bindalseidet

906 57 373

 

 1.  

Bindal Skogeierlag

Horsberg, Geir

7982 Bindalseidet

75 03 23 49

 

 1.  

Bindal SV

Gutvik, Gunnhild

7982 Bindalseidet

47 05 11 35

 

 1.  

Bindal Sykleklubb

Sommerseth, Eivind

7982 Bindalseidet

97 50 51 69

 eivind@hei.nu

 1.  

Bindal Venstre

Bøkestad, Magnar

7982 Bindalseidet

993 73 878

magnar@boekestad.no

 1.  

Bindalseidet båt- og miljøforening

 

7982 Bindalseidet

 

 

 1.  

Bindalseidet Gammeldansklubb

 

7982 Bindalseidet

 

 

 1.  

Bindalseidet grunneierlag

 

7982 Bindalseidet

 

 

 1.  

Bindalseidet misjonshus

Vikestad, Emil

7982 Bindalseidet

75 03 13 89

 

 1.  

Bindalseidet pensjonistforening

Sagmo, Solbjørg

7982 Bindalseidet

95 87  13 58

 

 1.  

Bindalseidet sanitetsforening

Heide, Karin

7982 Bindalseidet

75 03 14 25

 

 1.  

Bindalseidet skolemusikk

Olsen, Siv E.

7982 Bindalseidet

41 41 62 22

 

 1.  

Bindalseidet songlag

Mikalsen, Olaug

7982 Bindalseidet

75 03 15 66

 

 1.  

Bindalseidet ungdomsklubb

 

7982 Bindalseidet

 

 

 1.  

Bindalseidet velforening

 

7982 Bindalseidet

 

 

 1.  

Brennhatten juniorlag av IOGT

Kveinå, Lill Marie Fuglstad

7982 Bindalseidet

75 03 14 95

 

 1.  

Bygdeavisa ”Budstikka”

Eide, Berit

7981 Harangsfjord

75 03 10 34

 

 1.  

Bøkestad utmarkslag

Bøkestad, Terje

7982 Bindalseidet

99 58 21 69

 

 1.  

Faragut

Aakvik, Eivind

7980 Terråk

91 73 57 63

 

 1.  

Fjordheim grendehus

Båtnes, Helge

7981 Harangsfjord

75 03 10 36

 

 1.  

Furuhaugen Velforening

Sørhøy, Bjørn

7980 Terråk

75 03 40 63

 

 1.  

Fønix skole- og ungdomskorps

Reppen, Hanne M.

7982 Bindalseidet

 

 

 1.  

Gutvik skytterlag

Aune, Tor

7982 Bindalseidet

75 03 16 60

 

 1.  

Harangsfjord Grendelag        

Grete Solvang

7981 Harangsfjord

 

 

 1.  

Harangsfjord bonde- og småbrukerlag

Eldorsen, Astrid

7981 Harangsfjord

 

 

 1.  

Hatten 4H

 

7980 Terråk

99 50 07 17

 

 1.  

Heilhornet skytterlag

Vikestad, Jim

7982 Bindalseidet

90 10 73 20

 

 1.  

Helstad og Bangstad Vel

Helstad, Rakel

7980 Terråk

97 10 55 01

rakelemelie@yahoo.no

 1.  

Hollup / Aune Vel

Vollan, Heidi

7982 Bindalseidet

75 03 42 71 

rhea2005@start.no

 1.  

Horsfjord Bondelag

Horsberg, Eli

7982 Bindalseidet

75 03 23 49

 

 1.  

Horsfjord velforening

Skillingsås, Anne Britt B.

7982 Bindalseidet

75 03 16 79

 

 1.  

IL Kula

Hamnes, Arnfinn

7982 Bindalseidet

91 56 20 08

arnfinn.hamnes@gmail.com

 1.  

IL Kula, Idrettsskolen

Heide, Tove

7982 Bindalseidet

           

 

 1.  

Indre Bindal Skytterlag

Bangstad, Steinar

7980 Terråk

75 03 24 20

 

 1.  

Ivarhaugen lekeplass

Åsaune, Eli Heide

7982 Bindalseidet

75 03 14 51

 

 1.  

Kjella fritidsklubb

Grande, Kjell Eivind

7982 Bindalseidet 

 

 

 1.  

Kjella helselag

Berg-Hansen, Marianne

7982 Bindalseidet

 

 

 1.  

Kjella husflidslag

Tangvald, Gunn

7982 Bindalseidet

 

 

 1.  

Kjella IL

Rønning, Jon Åge

7982 Bindalseidet

45 86 40 40

john@team-mlm.com

 1.  

Koriåa

Busch, Sølvi

7980 Terråk

75 03 41 75

 

 1.  

Kviin

Lindsetmo, May Helen

7980 Terråk

 

 

 1.  

Lysfjord utmarkslag

Lysfjord, Arvid

7982  Bindalseidet

75 03 13 61

 

 1.  

Lysfjord Velforening

Storheil, Ann Mari

7982 Bindalseidet

75 03 14 89

 

 1.  

Nesset huseierforening

Bekkevold, Arne Albert

7980 Terråk

99 55 47 86

 

 1.  

Nord-Vedstrand aktivitetslag

Hald, Fredrik Angell

7982 Bindalseidet

92251662

 

 1.  

NHF Bindal

  Randi Finvik Haugdal-Sætran

7980 Terråk

95735662

randisetran@hotmail.com

 1.  

Pikeforeningen Stilken

Øyen, Lita

7980 Terråk

75 03 40 57

 

 1.  

Redningsforeningen SEILEREN  

Skillingsås, Anne Britt B.

7982 Bindalseidet  

75 03 16 79

 

 1.  

Revygruppa ”Steintoillåt

Aarmo, Jim

7982 Bindalseidet

75 03 43 29

 

 1.  

Rundingen huseierforening

 

7980 Terråk

 

 

 1.  

Rødliveien lekeplass

Heide, Siv

7982 Bindalseidet

99 64 58 70

 

 1.  

Seniordansen Terråk

Brevik, Liv

7980 Terråk

90 54 02 61

 

 1.  

Stokkvikåsen huseierforening

Pettersen, Geir Inge

7980 Terråk

75 03 43 63

 

 1.  

Storpongklubben

Slåttøy, Peder Øystein

7980 Terråk

91 12 37 81

 

 1.  

Sørfjord helselag

Aarsandøy, Halldis

7980 Terråk

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

Terråk båtforening

Busch, Roald

7980 Terråk

75 03 43 30

 

 1.  

Terråk Helselag

Bangstad, Anita

7980 Terråk

 

 

 1.  

Terråk Husflidslag

Helstad, Britt

7980 Terråk

99 58 28 98

 

 1.  

  Terråk IL

Trøan, Øystein Vikestad

7980 Terråk

90 51 02 85

 

 1.  

Terråk jeger og fiskerforening

Solum, Karl-Erik

7980 Terråk

 

 

 1.  

Terråk pensjonistforening

Brevik, Liv

7980 Terråk

90 54 02 61

 

 1.  

Terråk skolemusikk

Plahte, Linda

7980 Terråk

 942 02 122

 

 1.  

Terråk velforening

Kjølstad, Bodil

7980 Terråk

90 58 64 25

 

 1.  

Toppen forsamlingshus AL

Nærvold, Wenche

7980 Terråk

90786751

 

 1.  

Toppen huseierforening

Sørhegge, Inge

7980 Terråk

75 03 41 17

 

 1.  

UL Fram

Helstad, Hans Otto

7980 Terråk

95209973

hotto4@hotmail.com

 1.  

UL Framsteg

Pedersen, Magne

7980 Terråk

 

 

 1.  

UL Fremskridt

Bekkavik, Arnstein

7982 Bindalseidet

95974490

 

 1.  

UL Fønix

Vollan , Heidi

7982 Bindalseidet

99 69 76 01

 

 1.  

Ytre Bindal mannsangforening

Johansen, Finn

7982 Bindalseidet

90 63  62 54

 

 1.  

Åbygda bondelag

Nilssen, Harald

7980 Terråk

 

 

 1.  

Åbygda IL

Fuglstad, Lena

7980 Terråk

90 62 97 27

 

 1.  

Åbygda UL

Myrvang, Torny

7980 Terråk

99374130

 

 1.  

Årsandøy Vel

Nygård, Solbjørg

7980 Terråk

99 53 66 49

 

 
Sist oppdatert den 04.aug.2017