Landbruk


Tiltaksstrategier for kulturlandskap og miljø for Bindal, 2014 - 2017.

Lokale strategier og regelverk for bruk av midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2014 - 2017) 

 

 

Lokale strategier for bruk av midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i Bindal- 2010 - 2012.

 

Tilskuddssatser - nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)Spesielle miljøtiltak i landbruket    SMIL-midler
- Søknadsfrist 1. april.  Les mer her

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015