Ledig stilling: Kantor, organist, kirkemusiker


Bindal menighet har ledig fast 50% stilling som kantor/organist/kirkemusiker. Søknadsfrist er 15. august 2017.


Ledig stilling som kantor/organist/kirkemusiker i 50% fast stilling

Bindal menighet er en ettsokns kommune på Sør-Helgeland i Sør-Hålogaland bispedømme. Kommunen har 1476 innbyggere. Vi har 2 kirker og 6 gravplasser. Kirkekontoret ligger i rådhuset i kommunesenteret Terråk, hvor sogneprest og kirkeverge samt organist har kontorfellesskap. Bindal kommune er en jord- og skogbrukskommune med mye fin natur, både fjord og fjell, med flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv, sommer som vinter.

Bindal sokn har ledig 50% fast stilling som kantor/organist/kirkemusiker. Vi har ca 40 gudstjenester i året. Stillingen omfatter gudstjenester og kirkelige handlinger i Vassås og Solstad kirker, samt hovedansvar for menighetens kirkemusikalske arbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med sogneprest og andre involverte
 • Institusjonsgudstjenester/andakter på Bindal sykehjem på Terråk og eldresenteret på Bindalseidet
 • Deltakelse på stabsmøter
 • Bidra til et variert sang- og musikktilbud, der konserter og arbeid med kor er en viktig del.
 • Samarbeid med kulturskole og lokalt musikkliv
 • Være med i kirkemusikalsk råd

Personlige egenskaper/krav:

 • Kantorutdanning eller annen relevant utdanning innen musikk/kirkemusikk
 • Erfaring fra kor, konsertvirksomhet og arbeid blant barn og unge
 • God samarbeidsevne og vilje til jobbe i team
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne
 • Disponere egen bil
 • Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest
 • Medlemskap i Den norske kirke

 

 

Vil tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området, pensjonsordning i KLP.
Stillingen medfører medlemskap i KLP.
Søkere kan bli innkalt til intervju og prøvespilling.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt kirkeverge/daglig leder Lise Skarstad, tlf 90108437/97592135, eller e-post kirkevergen@bindal.kommune.no

Stillingen kan kombineres med ledige stillinger i Bindal kulturskole. Se egen utlysning på kommunens nettside.

Søknad med CV sendes innen 15. august 2017 til postmottak@bindal.kommune.no

CV vil bli brukt som grunnlag for utvidet søkerliste.
Sist oppdatert den 20.jun.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner