Ledig stilling: Veileder/saksbehandler på NAV Bindal


NAV Bindal har ledig 100 % fast kommunal stilling, med tiltredelse snarest.


NAV Bindal har ledig 100 % fast kommunal stilling, med tiltredelse snarest.

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver

 • Sosialfaglig saksbehandling, veiledning og bistand til brukere  
 • Oppfølging av arbeidsrettet aktivitet
 • Anvende regelverk etter ulike lover (Lov om sosiale tjenester i NAV, Folketrygdloven og flere)
 • Rådgivning og veiledning innenfor fagfeltet til kolleger
 • Samhandle med interne og eksterne samarbeidspartnere som arbeidsgivere og helsevesenet
 • NAV er en organisasjon i utvikling, og det må tas forbehold om endring i arbeidsoppgaver

 

Vi ønsker at du bør ha

 • Minimum 3-årig relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • Kunnskap om bruk av lovverk
 • Erfaring fra informasjon, veiledning og brukeroppfølging
 • Kunnskaper i bruk av IKT-verktøy, og evne til å sette deg raskt inn i nye datasystemer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Særlig relevant erfaring kan kompensere noe for utdannings- og praksiskravet

 

Personlige egenskaper

 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Du innehar evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Du har god samarbeidsevne, kommunikasjonsevne og evne til å bygge gode relasjoner
 • Du har god serviceholdning og er utadvendt med godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Du er løsnings- og beslutningsdyktig og har stor arbeidskapasitet
 • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Et aktivt, lærende og engasjerende arbeid

 

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til NAV leder Lena Fuglstad, mobil 906 29 727.

 

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Referanser må oppgis.

 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no,  innen 10.1.2018.
Sist oppdatert den 06.des.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner