Ledige stillinger: 2 deltidsstillinger som hjelpepleiere


Hjelpepleier 29,4% i turnus og hjelpepleier 28,5% i hjemmetjenesten. Søknadsfrist 20. juni.


Hjelpepleier, 29,4 % fast i hjemmetjenesten

Fra 15.8.2014  er det ledig fast stilling som hjelpepleier i turnus med hvilende natt, arbeid 3. hver helg + 1 hink pr 12 uker,  i hjemmetjenesten, oppmøtested Terråk.

Hjelpepleier, 28,5 % fast i hjemmetjenesten

Fra 15.8.2014  er det ledig fast stilling som hjelpepleier i turnus med hvilende natt, arbeid 3. hver helg + 1 hink pr 12 uker,  i hjemmetjenesten, oppmøtested Terråk.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt ved ansettelse.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder hjemmetjenesten Anita S. Lund, tlf. 75032600.

Søknad og CV sendes som e-post innen 20.6.2014 til: postmottak@bindal.kommune.no.

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. CV må være oppdatert.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner