Ledige stillinger i flyktningtjenesten og i helse- og velferdssektoren


Det er søknadsfrist 13. mai for ledige stillinger i flyktningtjenesten og i helse- og velferdssektoren


BOVEILEDER  FLYKTNINGTJENESTEN

- (se lenger ned på siden for andre stillinger)

Bindal kommune har ledig 50% stilling som boveileder for snarlig tiltredelse. Stillingen økes til 100% fra 2017. Stillingen er knyttet til arbeidet med bosetting og oppfølging av flyktninger. Den ansatte vil være en del av flyktningtjenesten. Det vil også være nært samarbeid med andre enheter i arbeidet med bosetting av flyktninger.

 

Arbeidsoppgaver:

- Tilsyn av boliger og uteareal.
- Enklere forefallende vedlikehold.
- Oppfølging av søppelhåndtering.
- Oppfølging av renhold.
- Oppfølging og veiledning i energibruk.
- Bistå med å klargjøre boliger for innflytting.
- Bistå med andre arbeidsoppgaver ved behov.

 

Du bør:

- Ha grunnleggende forståelse og respekt for det enkelte individ og dets bakgrunn.
- Ha teknisk innsikt og være praktisk anlagt.
- Være systematisk, initiativrik, løsningsorientert og selvstendig.
- Være positiv og utadvendt.
- Ha god muntlig framstillingsevne.
- Ha evne til å arbeide i team.
- Ha evne til å sette tydelige grenser både for deg selv og andre.
- Ha mulighet til å legge noe av arbeidstida til ettermiddag og kveld, i tråd med brukeres behov.
- Beherske engelsk.
- Ha generelle dataferdigheter.
- Førerkort kl. B.
- Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

 

Vi kan tilby:

Pensjonsordning gjennom KLP.
Trivelig arbeidsmiljø.

 

Før tiltredelse må det leveres gyldig politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtale.

 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Flyktningkonsulent Åshild D. Gillund, 900 64 637 og oppvekst- og kultursjef Per-André Johansen, 482 04 390.

 

I henhold til Offentleglova § 25 2, offentliggjøres søkerlister. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. 

 

Søknad og CV sendes som e-post innen 13.05.2016 til: postmottak@bindal.kommune.no .

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.

 

 

Bindal kommune har følgende ledige stillinger i helse- og velferdssektoren:

 

Lærling, lærlingeplass som helsefagarbeider er ledig fra høsten 2016 med hoved tilknytning på Bindal sykehjem.

 

Sykepleier, 90 % fast stilling i hjemmesykepleien. Stillingen er ledig fra 01.06.2016.  Arbeidet innebærer turnus med arbeid 17 helger pr. år. Må ha førerkort for bil klasse B.

 

Sykepleier, 100 % fast stilling. Stillingen er ledig fra 01.08.2016. Arbeidet innebærer turnus med arbeid 17 helger pr. år. Stillingen inngår i ressursteam i hjemmetjenesten (miljøtjenesten og hjemmesykepleien). Må ha førerkort for bil klasse B.

 

Ergoterapeut, 100 % vikariat. Stillingen er ledig i perioden 01.08.2016 – 31.7.2017.  Arbeidet innebærer oppgaver med hverdagsrehabilitering, hjelpemidler og kartlegginger i tillegg til turnus i en bolig med arbeid 17 helger pr år. Må ha førerkort klasse B, og disponere egen bil. Politiattest må framlegges.

 

Hjelpepleier, 28 % vikariat i miljøtjenesten. Stillingen er ledig i perioden 01.05.2016 -31.05.2016 med muligheter til forlengelse. Arbeidet innebærer turnus med arbeid 23 helger pr år. Politiattest må framlegges.

Personlig egnethet som kommunikasjonsferdigheter vil tillegges stor vekt.

 

Sykepleier, 100 % fast stilling på sykehjemmet. Stillingen er ledig fra 01.08.2016.  Arbeidet innebærer turnus med arbeid 17 helger pr år. Stillingen inngår i ressursteamet ved sykehjemmet.

 

Hjelpepleier eller sykepleier, 13 – 20 % vikariat på sykehjemmet. Arbeid på helg. Antall helger pr år ut fra stillingsprosent.

 

 

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Andre med realkompetanse og interesse/personlig egnethet kan også søke.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder hjemmetjenester Anita S. Lund, eller leder institusjon Heidi Pedersen tlf. 75032500.

 

Som følge av ansettelse, kan det bli ledighet i andre stillinger.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale.

 

Søknad og CV sendes som epost innen 13.05.16 til postmottak@bindal.kommune.no

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.

 
Sist oppdatert den 26.apr.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner