Ledige stillinger: Arbeidsleder og sykepleier i miljøtjenesten


Det er søknadsfrist 23. april på hel, fast stilling som arbeidsleder på Senteret, og hel fast stilling som sykepleier i miljøtjenesten.


Arbeidsleder Senteret, dagtilbud i miljøtjenesten

 

Ergoterapeut, 100 % fast stilling som arbeidsleder på Senteret

Med tiltredelse snarest er det ledig fast hel stilling som arbeidsleder på Senteret. Stillingen bør besettes av høgskoleutdannet med kunnskap om utviklingshemmede, og personlig egnethet som kommunikasjonsferdigheter vil tillegges stor vekt. Arbeidet innebærer oppgaver som tilrettelegging av arbeidstiltak, hverdagsrehabilitering og daglig oppfølging på ukedager. Som en del av stillingen arbeides det 17 helger pr. år i en bolig. Stillingen ønskes besatt av ergoterapeut, men også andre med relevant høyskoleutdanning (vernepleier, sykepleier, pedagog) kan tilsettes.

Sykepleier, miljøtjenesten

 

Sykepleier, 100 % fast stilling i miljøtjenesten

Med tiltredelse 1.5.2017 er det ledig fast stilling som offentlig godkjent sykepleier i miljøtjenesten. Arbeidet innebærer turnus med dag- og kveldsvakter i en bolig. Miljøtjenesten ytes til personer med psykisk og fysiske  elseutfordringer, og evnen til å arbeide selvstendig, og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det åpnes for at andre med relevant høyskoleutdanning kan tilsettes. Stillingen inngår i årsturnus med 17 helger pr. år.

 

Felles for stillingene:

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Den som tilsettes må framlegge godkjent politiattest før tiltredelse og ha førerkort for bil, klasse B. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til leder i hjemmetjenesten Anita S. Lund, tlf. 75032500.

Søknad og CV sendes som e-post innen 23.4.2017 til: postmottak@bindal.kommune.no.  CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.

 

 
Sist oppdatert den 04.apr.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner