Ledige stillinger i Bindal barnehage


Det er ledige stillinger som støttepedagog og førskolelærer i avdeling Terråk, og vikariat som avdelingsleder/pedagogisk leder i avdeling Kjella. Søknadsfrist er 30. august.


Bindal barnehage avd. Terråk

97,78% stilling som støttepedagog. Stillingen innebærer spesialpedagogiske arbeidsoppgaver samt oppfølging av enkeltbarn. Stillingen er tidsavgrenset til 31.7.2014.

 

54,11% stilling som førskolelærer (alternativt pedagogisk leder ved interne rokkeringer). Stillingen er tidsavgrenset til 31.7.2014. Stillingen kan tillegges spesialpedagogiske arbeidsoppgaver.

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos konstituert styrer Bodil Museth, tlf. 75 03 43 07.

 

 

Bindal barnehage avd. Kjella

Vikariat i 94% stilling som avdelingsleder / pedagogisk leder i perioden 28.10.2013 – 31.7.2014.

 

Nærmere opplysning om stillingen fås hos konstituert styrer Else Marie Busch, tlf. 75 03 13 19 /        75 03 17 29.

 

Til alle stillingene kreves det førskolelærer/barnehagelærerutdanning, eller annen godkjent utdanning ihht. barnehageloven.

Skulle vi ikke få kvalifiserte søkere, kan det være aktuelt med konstituering av ufaglærte. 

Det kan også bli aktuelt med intervju før ansettelse. Ved endringer av arbeidssted internt i barnehagene kan det bli ledighet i andre stillinger som følge av dette.

 

For øvrig skjer ansettelse på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Pliktig medlemskap i KLP med 2% innskudd. Gyldig politiattest må fremlegge før tiltredelse i stillingene

 

Søknad og CV sendes som e-post innen 30.08.2013 til: postmottak@bindal.kommune.no

CV vil bli brukt som utvidet søkerliste
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner