Ledige stillinger i Bindal kommune


Det er flere ledige stillinger i skole, barnehage, miljøtjeneste, hjemmetjeneste og på sykehjem. Søknadsfrist 10. mai.


Ledige stillinger, oppvekst- og kulturavdelingen:

 

Lærerstillinger – Terråk skole 

Ved Terråk skole er det ledig vikariater som lærere for skoleåret 2012/2013.

Fagbehov/kompetansebehov er engelsk og matematikk.                      

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Kari Lillemark,

tlf. 75 03 20 00.

 

Førskolelærerstillinger – Bindal barnehage

Avdeling Terråk, ledig fast 100 % pedagogisk leder.
20 % vikariat som pedagogisk leder for perioden 30.7.2012 – 31.7.2013.

Avdeling Bindalseidet, ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder fra 30.7.2012 – 31.3.2012 med mulighet til forlengelse.

Avdeling Kjella, ledig fast 80 % avdelingsleder/pedagogisk leder.

For alle stillingene kan det påregnes ansvar for noe spesialundervisning.Nærmere opplysninger om stillingene fås hos styrer Arnfinn Hamnes, tlf. 91 56 20 08.

 

Ledige stillinger, pleie- og omsorgsavdelingen:

Hjemmetjenesten Bindalseidet:

Avd. hjemmetjenester:

20 % fast stilling som vernepleier i turnus med arbeid hver 2. helg, fra 01.9.2012. Stillingen ønskes besatt av vernepleier, men også andre kan søke.

 

Avd. Miljøtjenesten:

100 % vikariat som vernepleier i turnus med arbeid hver 3. helg, fra 01.9.2012-31.12.2012. Andre med helsefagutdanning kan også søke.

60 %  fast stilling som verne-/sykepleier i turnus, arbeid 3. hver helg fra 01.9.2012.

30 % vikariat som vernepleier i dagarbeid på dagsenter fra 6.8.2012-20.12.2012. Andre med helsefagutdanning kan også søke. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

25 % fast stilling som hjelpepleier i turnus med arbeid 2. hver helg, fra 15.8.2012.

28  % fast stilling som hjelpepleier i turnus, arbeid 2. hver helg fra 15.8.2012.

14 % fast stilling som hjelpepleier i turnus med arbeid 3. hver helg, fra 1.8.2012.

 

Avd. hjemmetjenester Terråk:

28 % fast stilling som assistent på hvilende natt, i turnus med arbeid hver 3. helg, fra 13.8.2012.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder hjemmetjenester Anita S. Lund, tlf. 75 03 26 00.

Bindal Sykehjem (alle stillinger ledig fra 1.7.2012):

Avd. Åbjøra:

100 % fast stilling som sykepleier, turnus med arbeid hver 3. helg.

13 % fast, 2 stillinger som hjelpepleier, turnus med arbeid hver 3. helg.

28,2 % fast stilling som hjelpepleier, turnus på natt med arbeid hver 3. helg.

 

Avd. Oternesset:

100 % fast stilling som sykepleier, turnus med arbeid hver 3. helg.

20 % vikariat som hjelpepleier, turnus med arbeid hver 2. helg, til 1.12.2012.

13 % vikariat som hjelpepleier, turnus med arbeid 2 av 6 helger, til 1.12.2012.

 

Avd. Lesstua:

14 % fast stilling som hjelpepleier, turnus med arbeid 2 av 6 helger.

14 % fast stilling som hjelpepleier, turnus med arbeid hver 3. helg.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder institusjon Heidi Pedersen,

tlf. 75 03 26 00.

 

For alle stillingene gjelder følgende:

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk. 

 

Søknad og CV sendes som e-post innen 10.5.2012 til postmottak@bindal.kommune.no, eller som brev til Bindal kommune, rådhuset, 7980 Terråk.

CV vil bli benyttet som utvidet søkerliste.

 

I henhold til Offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker ber om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom vi ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut