Ledige stillinger i oppvekst- og kultursektoren og helse- og velferdssektoren


Det er søknadsfrist 10. desember for flere ledige stillinger i oppvekst- og kultursektoren, og helse- og velferdssektoren. Pedagogisk leder i barnehage på Bindalseidet og Terråk, assistent/fagarbeidere barnehage Terråk, lærer i voksenopplæringen, sykepleier i hjemmetjenesten.


Bindal kommune har følgende ledige stillinger:

 

Oppvekst- og kultursektoren:

Pedagogisk leder, vikariat i 100 % fra 1.1.2017 – 31.7.2017. Stillingen er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Bindalseidet. 

Pedagogisk leder, vikariat i 62,11 % fra 1.1.2017 – 31.7.2017. Stillingen er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Terråk.

Såfremt vi ikke får kvalifisert personell som søkere, vil det være aktuelt å ansette på dispensasjon. Dette gjelder begge pedagogstillingene.

Assistent / fagarbeiderstillinger, 2 vikariater på samlet inntil 120 % fra 1.1.2017 – 31.7.2017. Fordeling av stillingsstørrelse er ikke avklart, men en av stillingene må påregne arbeid hver dag. Stillingene er knyttet til Bindal barnehagens avdeling på Terråk, og det tas forbehold om kommunestyrets godkjenning.

Nærmere opplysninger fås hos styrer Else Marie Busch, tlf. 901 28 295.

 

Lærer voksenopplæringen, midlertidig stilling i 100 % fra 1.1.2017 – 31.7.2017. Voksenopplæringen er under opparbeidelse. Stillingen vil bli lyst ut som fast stilling fra nytt skoleår. Det tas forbehold om kommunestyrets godkjenning.

Nærmere opplysninger fås hos rektor Kari Lillemark, tlf. 481 78 512.

 

Helse- og velferdssektoren:

Sykepleier, vikariat i 100 % med 17 arbeidshelger pr. år fra 19.1.2017 – 27.12.2017. Arbeidssted er for tiden i hjemmetjenesten.

Nærmere opplysninger fås hos leder hjemmetjenesten Anita Lund, tlf. 416 06 137.

 

Felles for alle utlyste stillinger er at personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og det kan bli aktuelt med intervju. Som følge av ansettelse, kan det bli ledighet i andre stillinger.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale.

 

Søknad og CV sendes som epost innen 10.12.2016 til postmottak@bindal.kommune.no

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.
Sist oppdatert den 18.nov.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner