Lediger stillinger: Sykepleiere


Sykepleier, 100 % fast stilling i hjemmetjenesten og 100 % fast stilling ved institusjon


Sykepleier, 100 % fast stilling i hjemmetjenesten og 100 % fast stilling ved institusjon

Med tiltredelse 1.1.2018 er det ledig hel fast stilling i hjemmetjenesten og hel fast stilling i institusjon som offentlig godkjent sykepleier. Det åpnes for at andre med relevant høyskoleutdanning kan tilsettes.

Evnen til å arbeide selvstendig og personlig egnethet vil vektlegges. Den ansatte må ha førerkort for bil, klasse B, da tjenesten disponerer kommunale biler. Den som tilsettes må framlegge godkjent politiattest før tiltredelse.

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2 % innskudd.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder i hjemmetjenesten Anita S. Lund og leder institusjon Heidi Pedersen, tlf. 75032500.

Søknad og CV sendes som e-post innen 6.10.2017 til: postmottak@bindal.kommune.no.

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.

 
Sist oppdatert den 26.sep.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner