Leif Helstads minnefond


Søknadsskjema for Leif Helstads Minnefond

Søknadsskjema 2011 pdf-format

Leif Helstad testamenterte en større pengesum til Bindal kommune i 1993. Bindal kommunestyre skal fordele deler av  gaven til formål for handikappede og funksjonshemmede i Bindal kommune.  Her er vilkårene:

 1. Lag, foreninger, enkeltpersoner og kommunale avdelinger kan søke om midler.

 2. Midlene skal benyttes til allmennyttige forhold som kommer mange   funksjonshemmede til gode.

3. Maksimalt kan det deles ut kr 30 000,- pr. år.

 4. Fondet kunngjøres i Båtsaumen.

 5. Helse- og sosialsjefen lager ved søknadsfristens utgang en søkeroversikt. Rådmannen lager innstilling.

 6. Dersom ikke tilskuddet blir brukt i samsvar med søknaden, kan deler av, eller hele tilskuddet kreves returnert til kommunen.

Søknadsfrist: 20.10.2011

Søknadsskjema kan også fåes ved Bindal rådhus og NAV Bindal.

Søknaden sendes til:

Bindal kommune

Helse- og sosialavdelingen

Rådhuset

7980 Terråk

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut