Lokalmatseminar for deg innen landbruk og reiseliv i Bindal


Lokalmatseminar for deg innen landbruk og reiseliv i Bindal. Torsdag 23. november fra 18.00 – 21.00 på Medvind Innovasjonsloft, gratis deltagelse. Påmelding til monja@bindalutvikling.no pga servering innen 21. november.


PROGRAM

Plakat lokalmatseminar

Velkommen ved ordfører Britt Helstad

Hvem produserer / tenker å produsere lokalmat for direktesalg i Bindal? Presentasjonsrunde ved deltagerne

Suksessfulle lokalmatprodusenter i Nordland – Fylkesmannen i Nordland v/Hanne-Sofie Trager og Ingvill Bang

Servering av smaksprøver fra lokalmatbutikken – mingling på innovasjonsloftet

Hva etterspør kundene? – Lokalmatbutikken i Brønnøysund – Johnny William Lorentzen.

Lokalmat ”salg” av produkter/servering? – Helgeland Museum v/ Odd Walter Bakksjø m. flere

Heilhornets rike profil – vår felles lokalmat-profil? – Bindal Utvikling v/ Anja Tjelflaat

Hvor kan veien gå videre? Anja Tjelflaat og alle!

 

Påmelding til monja@bindalutvikling.no pga servering innen 21. november. GRATIS deltagelse.

Spørsmål? Kontakt Bindal Utvikling ved Anja Tjelflaat, mobil 93203600, anja@bindalutvikling.no
Sist oppdatert den 30.okt.2017