Medlemsmøte Fagforbundet Bindal


Medlemsmøte Bindal rådhus


Fagforbundet Bindal inviterer sine medlemmer til medlemsmøte, med tema pensjon. Ole Fredrik Hynne fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) informerer.
Sist oppdatert den 28.jan.2016