Midler til turbenker


Det er søknadsfrist 31. desember for å søke midler til turbenker


 

Gjennom «Samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid»  har Bindal kommune sammen med Nordland fylkeskommune prioritert møteplasser og turmål, og satt av penger til innkjøp av turbenker. Benkene fordeles mellom lag og foreninger i Bindal etter søknad. Søknadsfristen er 31.12.14. Benkene blir ferdigprodusert våren 2015.

 

Kriterier for tildeling av benk

Dere må være et lokalt lag eller forening i Bindal kommune.

Oppgi hvorfor dere søker, hvem som er brukere og begrunnelse for plassering.

Skriftlig avtale med grunneier i forhold til plassering og adkomst til benken.

Stien/veien fram til benken skal ryddes og vedlikeholdes.

Oppgi behov for grunnarbeid der benken skal stå, og dette må dekkes av laget/foreningen.

Laget har ansvar for vedlikehold av benken og å holde nærområdet til benken ryddig.
Beskriv i søknaden behov for rydding og vedlikehold av sti/vei, grunnarbeid og vedlikehold av benk og nærområdet. 

Søknaden sendes Bindal kommune ved folkehelsekoordinator, Bindal rådhus 7980 Terråk innen 31. desember 2014.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner