Møte i kontrollutvalget


Kontrollutvalget har møte mandag 27. februar kl 1200 på Bindal rådhus.


INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;


Dato: Mandag 27. februar
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk

 

Til behandling:
Sak 01/2017 – Kontrollutvalgets årsrapport
Sak 02/2017 – Planlagt forvaltningsrevisjonsprosjekt [IKT] – foreløpig orientering
Sak 03/2017 – Møteplan for 2017
Sak 04/2017 – Rapport etter kartlegging og gjennomgang av selvkostområdet
Sak 05/2017 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 06/2017 – Eventuelt
 

 
Tobias Langseth
Sekretariatsleder

SEKRETARIATSKONTORET FOR KONTROLLUTVALGENE PÅ SØR- OG YTRE HELGELAND
Sist oppdatert den 10.feb.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner