Møte i kontrollutvalget


Kontrollutvalget i Bindal skal møtes tirsdag 2. mai på Bindal rådhus.


INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;
Dato: Tirsdag 2. mai
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk

Til behandling:

Sak 07/2017 – Uttalelse om årsregnskap 2016 Bindal kommune
Sak 08/2017 – Prosjektplan forvaltningsrevisjon [Kvalitet i IKT]
Sak 09/2017 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 10/2017 – Eventuelt Forfall meldes pr. telefon 909 62 145 eller epost.

Sandnessjøen 10.04.2017
Tobias Langseth (sign)
Sekretariatsleder

SEKRETARIATSKONTORET FOR KONTROLLUTVALGENE PÅ SØR- OG YTRE HELGELAND
Sist oppdatert den 19.apr.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner