Møte i kontrollutvalget


Kontrollutvalget i Bindal har møte fredag 1. desember kl 1200 på Bindal rådhus


INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;

Dato: Fredag 1. desember
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk

Til behandling:
Sak 20/2017 – Forvaltningsrevisjonsrapport
Sak 21/2017 – Prosjektplan selskapskontroll
Sak 22/2017 – Valg av ny revisor
Sak 23/2017 – Møteplan for 2018
Sak 24/2017 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 25/2017 – Eventuelt


Sandnessjøen 22.11.2017


Tobias Langseth (sign)
Sekretariatsleder
Sist oppdatert den 23.nov.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner