Mulighetsseminar for landbruket i Bindal


Torsdag 22. november kl 1000 på Holm, Solvang forsamlingshus


  • 22. november 2012, kl 10:00 - 15:00

Agenda:

Påmelding til post@bindal-initiativ.no/ 41556522

Enkel lunsj og kaffe.

Program
1. Velkommen, kort historikk og status, v/ Magnar Bøkestad (BIAS)
2. Økonomi og muligheter i produksjonene, Berg Vekstra BA v/Oddvin Holm/Lars Tomas Kapelrud
3. Kjøttproduksjon av Limousin, slik gjorde jeg det, v/Lars Tomas Kapelrud, Sømna
4. Muligheter, v/Bernt Skarstad, Nordland Bondelag.
5. Energikrevende produksjon basert på mikrokraftverk, v/Magnar Bøkestad, «Småkraftprosjektet».
6. Bioenergiprosjektet på SH, v/prosjektleder Johannes Osmundsen
7. Sentrale føringer og stimuleringstiltak, Fylkesmannens landbruksavdeling.
8. Rapport fra Ola Jørn Tilrem, v/Magnar Bøkestad
9. Kjøttproduksjon av sau i Skjelsvikgårdan, slik gjorde vi det, v/Kyrre Sevaldsen, (skipper, bonde, elgjeger, vedprodusent, fisker og multeplukker)
10. Hva gjør vi framover?
a. Diskusjon
b. Veivalg og evt. verktøy
c. Oppgaver til neste møte(r)

Arrangør er Bindal Initiativ AS
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut