Næring - støtteordninger


Bindal Utvikling AS

Innovasjonsstøtte:

 

Bindal kommune

Tilskudd fra næringsfondet

 

Innovasjon Norge, Nordland

Gründere:

 

Utvikling av eksisterende næringsliv

 

Landbruk

 

Maritim og sjømat
Sist oppdatert den 21.aug.2017