Næring


Det er mulig å søke om tilskudd fra Bindal kommunes næringsfond i forbindelse med etablering av ny bedrift eller utvikling av eksisterende bedrift.


For spørsmål knyttet til næringsfondet - ta kontakt med

Else Restad, tlf: 900 63 458 eller på e-post: else.restad@bindal.kommune.no 

Marit Røstad, tlf: 900 83 939 eller på e-post: marit.rostad@bindal.kommune.no

Søknadsskjema finner du her: Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond
Sist oppdatert den 09.apr.2015