Navnesak fra Statens kartverk


Navnesak fra Statens kartverk


HØRING

Statens kartverk har startet navnesak for å få fastsatt skrivemåten av elve- og bekkenavn som slutter på –å(g)a- og andre navn med sammensetninger –å(g)-. Saken reises etter anmodning fra Stedsnavntjenesten for Midt-Norge.

Navneskjema og kart er lagt ut til høring på Bindal rådhus.

 

Eventuelle merknader sendes som e-post: postmottak@bindal.kommune.no eller som brev til Bindal kommune, Rådhuset, 7980 Terråk. Høringsfrist 15. november 2011.

Plan- og ressurssjefen
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut