Nordland har inngått inntaksavtale med Nord-Trøndelag om inntak av elever fra Bindal kommune


Søkere med ungdomsrett fra Bindal kommune kan søke inntak til Olav Duun, Namdal og Grong videregående skoler i Nord-Trønderlag


 

Informasjon fra Nordland

Nordland har en inntaksavtale med Nord-Trøndelag om inntak av elever fra Bindal kommune. Inntaksavtalen gjelder for:

Søkere med ungdomsrett fra Bindal kommune kan søke inntak til Olav Duun, Namdal og Grong videregående skoler i Nord-Trønderlag. Søkere fra Bindal kommune konkurrerer om skoleplass til disse tre skolene på like vilkår som søkere fra Nord-Trøndelag. Det er ingen forutsetning om at søkere må bo hjemme.

Hvordan søke?

Det søkes på www.vigo.no til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Før opp i søknaden skoler og programområder i Nord-Trøndelag som du ønsker deg.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner