Ny forskrift om plantevernmidler


Ny forskrift medfører endringer som berører alle brukere og forhandlere av plantevernmidler til yrkesmessig bruk. Som tidligere må alle som skal kjøpe eller bruke plantevernmidler til yrkesmessig bruk ha gyldig autorisasjonsbevis.


Mattilsynet har sendt ut følgende nyhetsmelding om saken: Søknad om spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer.

Søknad om spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer skal sendes til kommunen, jf. § 19 i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler. Slik spredning er i utgangspunktet forbudt, men kan tillates dersom det er ledd i skjøtselen av kulturlandskapet.

Søknad om spredning av plantevernmidler fra luftfartøy

Søknad om tillatelse til spredning av plantevernmidler fra luftfartøy skal sendes til kommunen, jf. § 17 i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler.

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark på arealer som er 15 dekar og større skal sendes til kommunen, jf. § 22 i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler. På mindre arealer skal det sendes melding på eget skjema.

Melding om spredning av plantevernmidler i utmark

Den som sprer plantevernmidler med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har plikt til å sende melding om dette til vedkommende kommune innen 1. oktober samme år som spredningen er utført, jf. § 22 i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler.
Sist oppdatert den 04.jun.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner