Nye åpningstider på NAV Bindal


Fra 1.mai har NAV Bindal åpent mandag og fredag mellom kl. 10.00 – 14.00. NAV oppfordrer brukerne til å benytte selvbetjeningsløsninger på nav.no


Fra 1.mai har NAV Bindal åpent mandag og fredag mellom kl. 10.00 – 14.00

Ny åpningstid i publikumsmottak blir mandag og fredag mellom klokken 10.00 – 14.00.

Vi har åpent hver dag for planlagte møter.

NAV har utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger på www.nav.no. Ved oppmøte i NAVs publikumsmottak vil alle brukere som er i stand til det bli henvist til www.nav.no, eller til NAV Kontaktsenter.

www.nav.no er åpen hele døgnet! På selvbetjeningsløsningene kan brukerne få

  • Generell veiledning på alle tjenester og ytelser
  • Tilgang til skjemaer og veiledning på utfylling av skjema
  • Søke på statlige ytelser elektronisk
  • Registrere seg som arbeidssøker
  • Finne ledige stillinger
  • Se status i egen sak, vedtak og utbetaling
  • Endring av kontaktopplysninger
  • Kontakte NAV gjennom å skrive til oss

Dersom www.nav.no ikke gir de svar som trengs, vil NAV Kontaktsenter veilede på telefon     55 55 33 33. NAV Kontaktsenter videresender oppgaver til NAV kontoret eller andre enheter der dette er nødvendig.

Sjekk hvor du får den beste hjelpen i NAV:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Relatert+informasjon/sjekk-hvor-du-f%C3%A5r-den-beste-hjelpen-i-nav#chapter-1

 
Sist oppdatert den 18.apr.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner