Nye byggeregler fra 1. juli


Fra 1. juli forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Det forutsetter imidlertid at byggverket er i tråd med kommunale planer og annet lovverk. Ta kontakt med kommunen for å avklare planstatus for din eiendom.


 • Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende inntil 50 m2?
 • Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15 m2?

I byggesaksforskriftens (SAK10) § 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det du skal gjøre) unntatt fra kravet om søknadsplikt. Det vil si at du i noen tilfeller kan bygge uten å sende søknad til kommunen først. Samme bestemmelse sier at tiltakshaver (tiltakshaver = du som skal bygge) har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Annet regelverk kan for eksempel være veglov, kommunal vegnormal, kulturminnelov, lov om naturmangfold mm.

Før du kan begynne å bygge, endre eller rive uten å søke, må du altså forsikre deg om at det du skal gjøre oppfyller bestemmelsene for å være unntatt fra søknadsplikt. 

reisverk.jpg

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. 

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

TIL DEG SOM SKAL BYGGE:

Dette kan du bygge uten å søke fra 1. juli:

 • Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
 • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
 • Garasjen kan ikke ha kjeller
 • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
 • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
 • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter
 • Garasjen må ikke bygges over eksisterende vann- og avløpsledninger

Les artikler om å sette i gang et byggeprosjekt uten søknad: 

Sett opp tilbygg uten å søke

Bygg garasje uten å søke

Bygg mer uten å søke

Direktoratet for Byggkvalitet har utviklet en nettbasert veileder som kan hjelpe deg å finne ut om du slipper å søke om byggetillatelse. Denne veilederen finner du ved å følge denne lenken: "Bygg uten å søke"

Ta kontakt med Bindal kommune, dersom du er usikker på om du kan slippe å søke om byggetillatelse:

 • Avdelingsingeniør Marit Røstad, tlf: 75 03 25 54
 • Avdelingsingeniør Eskil Skarstad, tlf: 75 03 25 56
 • Saksbehandler Johan Arnt Alstad, tlf: 75 03 25 06

Henvendelser pr epost bør fortinnsvis rettes til postmottak@bindal.kommune.no. Servicesavdelingen vil videreformidle henvendelsen til saksbehandler.
Sist oppdatert den 23.jun.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner