Offentlig ettersyn og høring - forslag til nye vedtekter for Bindal kommunes næringsfond


Bindal kommunestyre er i ferd med å revidere vedtektene til Bindal kommunes næringsfond.I tråd med forvaltningsloven § 37 legges forslag til nye vedtekter for næringsfondet ut til offentlig ettersyn i perioden 25. juni - 1. september 2015.


Innspill og merknader til de nye vedtektene må sendes kommunen innen 1. september 2015, enten pr brev til: Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK eller på epost til postmottak@bindal.kommune.no

Spørsmål knyttet til vedtektene kan rettes til Marit Røstad, tlf: 75 03 25 54 eller epost: marit.rostad@bindal.kommune.no

Forslag til nye vedtekter

Gjeldende vedtekter
Sist oppdatert den 24.jun.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner