Om Kystriksveien og Bindal Utvikling 18.februar 2016


Audhild Bang Rande, Kystriksveien AS, orienterer om Kystriksveien Reiseliv og Kystriksveisamarbeidet.

Anja Tjelflaat, Bindal Utvikling AS, orienterer om vekstkraft og attraktivitet,handlingsplan 2016 og aktivitetsrapport.
Sist oppdatert den 25.feb.2016