Bindal kommune søker omstillingsmidler


Bindal formannskap hadde onsdag 25. juni møte med Innovasjon Norge, næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune og Proneo AS, for å diskutere omstilling.


Kommunestyret besluttet i møte 19. juni at Bindal kommune skal søke Nordland fylkeskommune om midler til et 6-årig prosjekt for ekstraordinær omstilling, og ber fylkeskommunen gå inn med en ekstraordinær engangsbevilgning til omstillingsarbeid og forsterket satsing på utvikling og nyskaping i Bindal

 

Bindal formannskap møtte onsdag 25. juni representanter for Innovasjon Norge, næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune og Proneo AS.

Marit Røstad presenterer omstillingssøknad

Marit Røstad presenterte satsingsområder i Bindal framover

Møte om omstilling

Fra venstre
Roald A. Johansen, partner, Institutt for Organisasjonsutvikling-IFO

Knut Baglo, prosjektleder, Proneo AS

Britt Helstad, fungerende ordfører, Bindal kommune.

Svein Larsen, daglig leder, Proneo AS

Terje  Gustavsen, rådgiver, Nordland fylkeskommune

Trond Erik Andersen, senior rådgiver, Innovasjon Norge, Nordland

Marit Røstad, avdelingsingeniør, Bindal kommune

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner