Oppstart av reguleringsplanarbeid for Heilhornet turistanlegg


Trønderplan har igangsatt reguleringsplanarbeid for Heilhornet Turistanlegg i Bindal. Forslag til planprogram for reguleringsplan er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23.12.2016 - 10.2.2017.


I henhold til Plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Heilhornet turistanlegg i Bindal kommune (Holmsveien 90, gnr/bnr 3/28 m.fl.). I henhold til PBL § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er omregulering slik at planen stemmer overens med dagens bruk av området og slik at det er rom for videreutvikling av turistanlegget. Forslagsstiller er Heilhornet Handel og Utleie.  

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeid/planprogram rettes til Trønderplan v/Erlend Gystad, postboks 3005, 7709 Steinkjer, email eg@tronderplan.no, tlf. 982 16 890.

Frist for merknader er satt til 10.2.17.

Forslag til planprogram for Reguleringsplan for Heilhornet Turistanlegg

Forslag til planprogram ligger også ute til offentlig ettersyn ved Bindal folkebibliotek.
Sist oppdatert den 23.des.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner