Ordførerens side


   

 Britt Helstad er ordfører i Bindal. Hun representerer Arbeiderpartiet.

Ordføreren er kommunens øverste politiske leder og er kommunens rettslige representant. Ordføreren blir valgt av kommunestyret for fire år om gangen. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer. Ordførerens oppgaver er bl.a å:

  • være møteleder for formannskap og kommunestyre
  • representere kommunen i ulike sammenhenger
  • være bindeledd og formidle synspunkt mellom folkevalgte og administrasjonen
  • være tilgjengelig for kommunen sine innbyggere og å følge opp saker


Du kan kontakte Britt på telefon 7503250, 95274134, eller på epost: britt.helstad@bindal.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 10.mar.2016


Tips en venn Skriv ut