Nyttårsforsett: Bedre folkehelse!


Kommunestyret har vedtatt en plan om folkehelse som dekker mange områder. Nå er det opp til bindalingene selv å nå målene i planen.


Her finner du planen som har satt opp mål på følgende områder:

 

 • Skole, SFO og barnehage  
 • Arbeidsplassen 
 • Bomiljø og nærmiljø  
 • Frisklivssentral  
 • Idrett og anlegg
 • Friluftsliv og naturopplevelse 
 • Kultur  
 • Kost og ernæring  
 • Tobakk 
 • Overvekt / fedme  
 • Rus - Alkohol og andre rusmidler 
 • Psykisk helse  
 • Universell utforming  

Innen alle disse områdene er det satt opp mål og tiltak. Ansvarlige er Bindal kommune, lag og foreninger og enkeltpersoner.




Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut