Planer


 

Plan Periode
Trafikksikkerhetsplan 2014 - 2018
Planstrategi og planprogram 2013 - 2015
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2024
Kommuneplanens arealdel - plankart 2004 - 2018
Kommuneplanens arealdel - tekstdel 2004 - 2018
Kommuneplanens arealdel - vedlegg til tekstdel 2004 - 2018
Eierskapsmelding 2016  
   
   
   

 
Sist oppdatert den 04.okt.2016