Helse- og omsorgsavdelingen


Velkommen til helse- og omsorgsavdelingen

Helse- og omsorgsadministrasjonen har kontor i bofellesskap B på Terråk.

Leder hjemmetjenester: Anita Steffenakk Lund

Leder Bindal sykehjem: Heidi Pedersen

Sekretærer: Mette Øyen og Ruth Vollan

E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no

Postadresse: Sørfjordveien 14 B, 7980 Terråk

Telefon 75 03 25 00

 

Om henvendelser og søknader

Du finner søknadsskjema for alle våre tjenester her, eller ved å henvende deg til Helse- og omsorgsavdelingen.

Søknaden sendes/leveres helse og omsorgsavdelingen. Kommunen benytter IPLOS ved kartlegging av hjelpebehovet.

 

 

Koordinerende enhet

Kontaktperson: Anita Steffenakk Lund

E-post: ke@bindal.kommune.no

 

 

Kreftkoordinator/Ruskoordinator

Lavterskeltilbud. Den enkelte som har behov kan ta kontakt:

Henvendelse Kreftkoordinator: Ann Marit Pedersen mobil 913 76 030

Henvendelse Ruskoordinator: Heidi Rønning mobil 950 59 034

Evnt kan behov meldes til Koordinerende enhet: 750 32500

 

 

 Sidene er under omarbeiding.

 
Sist oppdatert den 28.nov.2016