PP-Tjenesten


Sør-Helgeland PP-tjeneste holder til i Brønnøysund, men er en interkommunal tjeneste for Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad, samt Nordland fylkeskommune.


Henvisning til PPT

"Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov.

Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta." (Utdanningsloven §5-6-)

lesmerpil.gifKontaktinformasjon:

Leder: Anne Marit Olsen
Postadresse: Postboks 317, 8901 Brønnøysund. 
Besøksadresse: Storgt. 51-53, 8900 Brønnøysund
Tlf.: 75 01 82 10
E-post: ppt@sh-region.no
Nettsted: www.sh-region.no/pp-tjenesten
Sist oppdatert den 22.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner