Psykiatrisk sykepleier


 
 
Jeg er tilgjengelig hver torsdag og fredag + annenhver tirsdag (oddetalls uker). Jeg kan nås på mobiltelefon 90573150. Dersom du ikke får tak i meg på dette nummeret, er det fint om du sender en tekstmelding, så tar jeg kontakt så snart som mulig.
 
Hva kan jeg være behjelpelig med?
 
Psykiatrisk sykepleier vil kunne ta imot henvisninger fra privatpersoner, kommunale avdelinger, skolene og barnehagene. Jeg vil kunne gjøre egne faglige vurderinger og sammen med den som henviser prøve å finne en egnet arbeidsmetode for å løse utfordringer.
 
Hva betyr dette i praksis for meg som innbygger i Bindal kommune?
 
Psykiatrisk sykepleier bruker deler av sin stilling som driver av et lavterskeltilbud som ikke koster noe for dem som benytter seg av dette tilbudet. Alle aldersgrupper kan benytte seg av tilbudet. Trenger ingen henvisning fra lege.
 
Jeg kan gjennomføre samtaler på eget kontor eller hjemme hos den enkelte. Varighet og frekvens avtales med den aktuelle bruker. Bruker kan når som helst avslutte opplegget hvis dette skulle bli ønskelig for vedkommende.
 
Her er noen aktuelle problemstillinger som jeg kan hjelpe med eller henvise videre:
 
-Adferdsproblemer på skolen og på fritida
-Gi støtte, råd og veiledning i forhold til foreldrerollen til krevende barn.
-Samlivsproblemer
-Sosial angst og depresjon
 
Er du usikker på om jeg kan hjelpe deg med dine problemer? Ring meg eller send tekstmelding om at du vil jeg skal ringe deg. Jeg har full taushetsplikt. Håper du tar kontakt :)
 
Psykiatrisk sykepleier vil være en del av det kommunale krise-teamet som aktiveres ved hendelser, ulykker og katastrofer der krisen er av et slikt omfang at det ordinære helsetilbudet vanskelig kan håndtere førstehjelpsarbeidet. Det kommunale krise-teamet aktiveres for å forebygge utviklingen av psykososiale problemer.
 
Samarbeidspartnere og annen nyttig informasjon:
 
Mentalhelse.no/. Landsomfattende helse og sosialpolitisk bruker- og interesseorganisasjon med avdelinger i alle landets fylker og lokallag i kommunene
Rådet for psykisk helse. Humanitær organisasjon som arbeider for å fremme psykiatrisk forskning og opplysning og økt kunnskap om psykisk helse.
 

 

Pål Christensen
Psykiatrisk sykepleier
 
Pål ChristensenSist oppdatert den 18.jan.2012


Tips en venn Skriv ut