Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre


 

Bindal kommunestyre opprettet i sak 10/2008, den 07.02.2008, et kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.

 

Valg av medlemmer til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre, for perioden 2015 – 2019

 

I kommunestyrets møte 21.04.2016, sak 14/16, ble det fattet følgende vedtak.

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre, for perioden 2015 – 2019:

Medlemmer:                                                Personlige varamedlemmer:

Simone Plahte, leder                                   Egil Helstad

Turid Klimpen Lande                                 Sissel Martinsen

Randi F. Haugdal-Sætran                           Wenche Næsvold

Per Heide                                                     Brit Lilleheil

Ragnhild Otervik (Bindalseidet)                 Gunnar Sagmo

Petter Bjørnli, nestleder                              Ruth Skjelsvik

 

 

 

Saksbehandler Astri Helen Busch i sentraladministrasjonen er sekretær for rådet. Hun kan kontaktes på tlf 481 96 843 og e-post: astri.busch@bindal.kommune.no

 Simone Plahte kan nås på e-post simone@plahte.no

Mandat:
Sist oppdatert den 07.aug.2017