REGULERINGSPLAN FOR TERRÅK SENTRUM - ENDRING


Bindal formannskap vedtok i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 i møte 2.2.2017 mindre endring av reguleringsplan for Terråk sentrum. Planendringen hjemler utvidelse av parkareal i Terråk sentrum


Det er 3 ukers klageadgang på vedtaket. Eventuell klage stiles til Bindal kommune,
Oldervikveien 5, 7980 Terråk.

 

Særutskrift av møtebok sak 10/17

Plankart

Planbestemmelser
Sist oppdatert den 16.feb.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner