Rundballer og annet skal ikke lagres nær offentlig vei


Rundballer lagret langs vei representerer en trafikkfare ved utforkjøring og kan tiltrekke hjortevilt. Statens vegvesen region nord har sendt ut informasjon om reglene for lagring av rundballer m.m. langs offentlig vei. Hovedregelen er at det ikke er lov å bygge, lagre eller hensette noe uten tillatelse fra vegvesenet nærmere enn 50 m. fra vei. Det er fastsatt sikkerhetssoner for ulike veier, der bredden på sonene er avhengig av type vei og fartsgrense.


Bredde på sikkerhetssone, målt fra veikant/-skulder

Fartsgrense (km/t)

<= 50

60

70-80

90

Sikkerhetssone (m)

4,5

5

7

8

Langs gang- og sykkelvei er sikkerhetssonen 4,5 m.

Rosa rundballer til støtte for brystkreftforskning

Rosa rundballer til støtte for brystkreftforskning

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Statens vegvesen aksepterer midlertidig lagring av rundballer i strid med veglovens bestemmelser dersom det ikke representerer noen trafikkfare og når følgende vilkår innfris:
- Det skal ikke lagres noe i veiens sikkerhetssone (se tabell over).
- Rundballer må ikke plasseres slik at de bidrar til økt trafikkfare med tanke på viltpåkjørsel.
- Det som lagres må ligge stødig og ikke på noen måte komme i konflikt med veifarende.
- I nærheten av kryss og avkjørsler må slik lagring ikke være sikthindrende.

Vegvesenet kan gi pålegg om fjerning

Dersom Statens vegvesen vurderer lagring av rundballer langs veien som trafikkfarlig kan eier få pålegg om å fjerne dem.
Sist oppdatert den 21.jun.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner