Rutiner - flyttemelding og skifte av skole


Rutiner - flyttemelding og skifte av skole
 
Flytting til ny skole

Når en elev skal flytte til ny skole, enten det er innad i kommunen, ut av kommunen eller til kommunen, så må foresatte kontakte den skolen som eleven skal flytte fra.

Flyttemeldingsskjema danner grunnlag for tildeling av skoleplass.
Skolen vil da fylle ut flyttemeldingsskjema som de sender til mottakende kommune/skole.

Flyttinger innen kommunen som medfører at man ikke trenger å bytte skole, skal også meldes til skolen
Sist oppdatert den 09.sep.2015