Saksbehandler barnevernstjenesten - Sør-Helgeland


Søknadsfrist er 29. september.


Barnevernstjenesten i de 5 Sør-Helgeland kommunene: Vega, Vevelstad, Bindal, Sømna og Brønnøy ble etablert som interkommunal barneverntjeneste etter vertskommunemodellen fra september 2011. Brønnøy kommune er vertskommune og arbeidssted er Rådhuset i Brønnøy. Tjenesten er organisert under virksomhetsområde Helse og Velferd, Brønnøy kommune. Som ansatt i det interkommunale barnevernet får du en spennende og utfordrende stilling der du sammen med gode kollegaer og samarbeidspartnere får anledning til å bidra til at Sør-Helgeland blir en god region å vokse opp i for barn og unge.

 

Barnevernstjenesten Sør-Helgeland har følgende ledige stillinger

 • 100 % fast stilling som saksbehandler med primært oppmøte i Bindal og Sømna. Må påregne en del møtepunkt i Brønnøysund.
 • 100 % fast stilling som saksbehandler med oppmøte i Brønnøy. Denne stillingen vil inngå i utredningsteam, og vil i hovedsak bestå i utredning/kartleggingsarbeid.
 • 100 % vikariat stilling som saksbehandler fra nov. og i 1 år. Stillingen er knyttet til tiltak- oppfølgingsteam, oppfølging/saksbehandling i forhold til barn/familier med frivillige hjelpetiltak.
 • 50 % engasjement stilling som tiltaksarbeider i 1 år knyttet til oppfølging og deltakelse i barneverntjenestens hjelpetiltak

 

Stillingene er tillagt følgende arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføring av undersøkelser
 • Vedtaksskriving og journalføring i saksbehandlingssystemet Familia
 • Oppfølging av tiltak
 • Endringstiltak i familier
 • Utarbeidelse av rapporter og annen skriftlig dokumentasjon
 • Delta i utvikling av barneverntjenesten i henhold til fag- og arbeidsmiljø.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • 3- årig høyskoleutdanning, fortrinnsvis innen barnevernfaglig-/sosialfaglig utdanning. Søkere med annen relevant høyere utdanning vil også bli vurdert
 • Det er ønskelig med kunnskap om TFF, MST, PMTO, Webster Stratton eller opplæring i tilsvarende foreldreveiledningsprogram eller metoder som brukes for å styrke samspill og kommunikasjon mellom voksne og barn.
 • Barneverntjenesten benytter Visma Unique Familia som saksbehandlingssystem, og det er en fordel om søker har kjennskap til dette
 • Erfaring fra saksbehandling etter Lov om barnevernstjenester er en fordel
 • Det forutsettes at søker har førerkort for bil, det må påregnes en del reising innen og utenfor samarbeidskommunene.
 • Utvidet politiattest av nyere dato må forevises før ansettelse
 • Skikkethet, egnethet og god samarbeidsevne vektlegges
 • Er du samtidig omgjengelig, kan jobbe selvstendig, har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og er vant til å ta i et tak, ja, da er du velkommen som søker hos oss.
 • Menn oppfordres til å søke.

 

Vi tilbyr:

 • Et godt støtteapparat i kommunen
 • En viktig, utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til

Leder: Lill-Mari Lande, telefon: 75 01 23 32/ 90933681 ”lill.m.lande@bronnoy.kommune.no” eller

nestleder Hilde Kristiansen, telefon: 75 01 23 34/ 90836051

 

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår i hht. lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning.

 

Søk elektronisk via link på  Brønnøy kommunes hjemmeside innen 29.09.12. Merk søknaden 12/3428

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut