Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal


Mål og målgruppe for Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal - SiBYN Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal, SiBYN, er tverrfaglig sammensatt med ansatte fra ulike tjenester i det eksisterende hjelpeapparatet i kommunene Leka, Bindal, Nærøy og Vikna, dvs. psykiatri- og rustjenesten, ruskoordinator, erfaringskonsulent, NAV, samt psykolog /psykiater fra DPS Kolvereid. SiBYN ønsker å bidra til at alle får et likeverdig og individuelt tilpasset tjenestetilbud ved å være en arena hvor innbyggere og ansatte i BYN kan bringe inn bekymringer for mennesker, som av ulike årsaker faller utenfor eller ”mellom stolene”, - og dermed ikke får nødvendig helsehjelp.


Mål og målgruppe for Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal - SiBYN

”Samhandling må være en holdning, før det kan bli en handling”

Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal, SiBYN, er tverrfaglig sammensatt med ansatte fra ulike tjenester i det eksisterende hjelpeapparatet i kommunene Leka, Bindal, Nærøy og Vikna,
dvs. psykiatri- og rustjenesten, ruskoordinator, erfaringskonsulent, NAV, samt psykolog /psykiater fra DPS Kolvereid. SiBYN ønsker å bidra til at alle får et likeverdig og individuelt tilpasset tjenestetilbud ved å være en arena hvor innbyggere og ansatte i BYN kan bringe inn bekymringer for mennesker, som av ulike årsaker faller utenfor eller ”mellom stolene”, - og dermed ikke får nødvendig helsehjelp.

Gjennom tverrfaglig samhandling kan SiBYN være en ekstra ressurs som kan bidra til å:

SiBYN tar imot henvendelser vedrørende:

 

Målgruppen for SiBYN er mennesker som har:

Diagnose og alder legges ikke til grunn ved henvendelse til SiBYN.

Hva kan SiBYN tilby:

SiBYNs telefon 950 13 510.

”Skulder ved skulder” er en utvidet form for veiledning og bistand fra teamet til ansatte.

Teamets telefon 950 13 510 betjenes mandag-fredag kl. 09-15
Teamet møtes hver 14. dag for felles gjennomgang av henvendelser og oppmeldte saker.

Spørsmål vedr. SiBYN kan rettes til samhandlingskoordinator Reidun G. Korssjøen, tlf 74 38 26 28.
Sist oppdatert den 20.des.2016