Seminar: Høsting i havrommet – potensial og muligheter – gratis!


Onsdag 8/11-2017, kl 10-16 (Vonheim grendehus, Bindal) Seminaret er gratis (støttet av Norges Vel, Bindal Utvikling og Kystgruppen), påmelding er påkrevd pga matservering. Send epost til monja@bindalutvikling innen 5/10. Det er kun 50 plasser tilgjengelig.


Seminar: Høsting i havrommet - potensial og muligheter - gratis!

Tid: Onsdag 8/11-2017 kl. 10.00 til 16.00

Sted: Vonheim grendehus, Austra, Bindal kommune.

I regi av: Kjella Fiskemottak, Val-FoU, Bindal Utvikling, Kystgruppen med støtte fra Norges Vel.

 

Seminaret er gratis (støttet av Norges Vel, Bindal Utvikling og Kystgruppen), påmelding er påkrevd pga matservering. Send epost til monja@bindalutvikling innen 5/10. Det er kun 50 plasser tilgjengelig.

 

PROGRAM

 • Velkommen og kort om målsetting med seminaret v/Britt Helstad, ordfører Bindal
 • Mattrender nasjonalt og globalt, LUR-arter sin rolle her v/Thomas Valø, kokk
 • Innlegg Snorre Bakke, Møreforskning Ålesund
  • Aktuelle LUR-arter (fiske/fangst, anvendelse, marked)
  • Relevans for Ytre Namdal (mulighetsrommet)
 • LUNSJ (sjømat, laget i samarbeid mellom Thomas Valø og elever fra Ytre Namdal vgs)
 • LUR-arter sitt lokale ressursgrunnlag v/Per Andersen
 • Erfaringer med fangst/fiske av LUR-arter lokalt (Sørensen, andre)
 • Mottakssituasjonen for LUR-arter v/Arctic Harvest og Rørvik Fisk/Hitramat
 • Oppsummering og veien videre v/Halvor Mortensen, Val FoU

Ved spørsmål om innovasjonsstøtte i Bindal kontakt Anja Tjelflaat, Bindal Utvikling, mobil 93203600, anja@bindalutvikling.no

Kunnskapsmiljøene

 • Møreforskning v/ Snorre Bakke

Hvorfor: MFÅ er blant landets fremste kunnskapsmiljøer på LUR-arter, og har gjennomført flere prosjekter retta mot kommersialisering av slike arter. Snorre Bakke er marinbiolog fra Universitetet i Bergen. Han har sin bachelorgrad innen havbruk fra Høgskolen i Ålesund og har videre studert arktisk biologi og marinbiologi ved Universitetet på Svalbard. For tiden er Snorre PhD-student ved Norges Arktiske Universitetet, Tromsø, men med kontorsted i Ålesund. I sitt doktorgradsarbeid ser han på geografiske forskjeller i biologi og øko-fysiologi hos taskekrabbe (Cancer pagurus). Foruten doktorgraden er sentrale arbeidsområder ved Møreforsking biologisk og fysiologisk forsking på krepsdyr, skjell og snegler. 

Mulig foredragstema: «LUR-arter – hva er det og hvordan kan de utnyttes?»

 

VELKOMMEN!
Sist oppdatert den 30.okt.2017