Seniorportalen


Nytt nettsted med informasjon for seniorer


Idéen med SeniorPortalene er at seniorer over hele landet kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag. Dette er nasjonale sider uten kostnader eller krever medlemskap for brukerne. Vi bygger på visjonen og tanken bak Helse- og omsorgstjenestelovens §1-1. Dens formål er:

“Å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.”

Vi har samlet informasjon vi mener er nyttig for seniorer under  «paraplyen» Seniorportalene.no med følgende underportaler som gir svar på viktige spørsmål som:

 

SeniorBoPortalen.no - Hvilke bomuligheter finnes for meg?   

FrittBrukervalgPortalen.no - Hvem kan hjelpe meg i hjemmet?

ErnæringsPortalen.no – Hva er riktig mat for meg? 

SeniorAktiviteter.no - Hvilke aktiviteter finnes for meg i mitt nærområde? 

 

Vi eier og drifter i tillegg nettstedet, BPA-Portalen.no. BPA-portalen er nettstedet for personer som har en nedsatt funksjonsevne og som trenger brukerstyrt personlig assistanse i eller utenfor hjemmet. Dette er det eneste stedet hvor en kan få en samlet oversikt over leverandører av BPA tjenester i hele landet.

 

Vi viser til mer informasjon i vedlagte brosjyrer for SeniorPortalene og BPA-Portalen.

 

Vi mener Portalene våre gir nyttig og viktig informasjon til seniorer og BPA brukere i deres kommune og setter stor pris på å få en fast link til SeniorPortalene og BPA-Portalen på deres hjemmesider. Gjerne med en link til de nedlastbare brosjyrene. Bruk gjerne også muligheten til gratis å legge inn aktiviteter for seniorer i deres kommune

 

 

 


 
Sist oppdatert den 10.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner